Kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego Elite

Zgodnie z zaleceniami ITF, na podstawie zasady uznania dotychczasowych doświadczeń zawodniczych lub trenerskich, na kurs mogą być przyjęci byli zawodnicy posiadający kiedykolwiek ranking ATP lub WTA, a także trenerzy z udokumentowanym stażem pracy z zawodnikami na poziomie międzynarodowym. Kurs ten zakłada zmniejszoną liczbę godzin i trwa 10-12 dni. Wymagania kompetencyjne i egzaminy są takie same jak dla Trenera Szkolenia Wyczynowego.

Po ukończeniu kursu trener ma kompetencje do pracy z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach. Potrafi analizować, planować i prowadzić treningi indywidualne oraz grupowe, a także prowadzić zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. W toku zajęć słuchacze uczą się jak samodzielnie dokonywać pogłębionej analizy umiejętności taktyczno-technicznych oraz sprawności i przygotowania mentalnego swoich zawodników, poprawnie stawiać cele szkoleniowe oraz zaplanować roczny cykl szkolenia. Poznają nowoczesne formy treningu taktyczno-technicznego, podstawy treningu zintegrowanego, a także elementy treningu sprawnościowego oraz mentalnego.

Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają poziomowi ITF Coach of Advanced Players Course. Kurs ten jest prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego, co oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej tzw. projektów.

Absolwent, posiadający adekwatne doświadczenie w roli Trenera Szkolenia Wyczynowego może przystąpić do kursu ITF Coaching High Performance Players’ Course, co oznacza uzyskanie specjalizacji Trenera Coacha.

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie grające na poziomie min. ITN 6, z zaświadczeniem o niekaralności
N

zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej, ale posiadają już tytuł trenera,

N

Trenerzy, pracujący z zawodnikami wyczynowymi, chcący podnosić swoje kwalifikacje,

N

Dawni Trenerzy Klasy I, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno i nie mieli do czynienia z najnowszymi metodami nauczania,

N

Trenerzy prowadzący zawodników, startujących również poza granicami naszego kraju.

Co zyskujesz!

– kwalifikacje do pracy z zawodnikami dobrej klasy (do ITN 3/4), startującymi w turniejach ogólnopolskich.
– po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia może pełnić funkcję koordynatora w klubie.
– kompetencje do kierowania pracą podległych mu trenerów, instruktorów i animatorów.
– możliwość realizacji zadań / programów o wyższym stopniu trudności (dla zawodników turniejowych, obozy treningowe, itp.).
– możesz pełnić funkcję opiekuna ekipy podczas zawodów ogólnopolskich.
– możesz przygotowywać roczne plany treningowe i startowe dla zawodników startujących w turniejach.
– możesz być wykładowcą na kursach dla instruktorów.

Kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego Elite

Program kursu

1.  Charakterystyka współczesnego tenisa – współczesny trening – podejście zintegrowane

2. Utrwalenie wiadomości i  kompetencji na podstawie  dotychczasowych doświadczeń

3. Ocena i doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych

4. Technika, jej analiza i doskonalenie

5.  Psychologia tenisa; doskonalenie umiejętności mentalnych w treningu zintegrowanym u zawodników wyczynowych

6. Metodyka nauczania i doskonalenia umiejętności taktyczno-technicznych 

7. Zagadnienia organizacyjnoprawne 

8. Trening sprawnościowy i zapobieganie kontuzjom

9. Prowadzenie zajęć indywidulanych oraz grupowych/ trening zintegrowany

10. Stawianie celów, planowanie i periodyzacja

11. Praca podczas turnieju

12. Kształtowanie indywidualnego stylu gry