Kurs trenera szkolenia wyczynowego

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach ogólnopolskich oraz amatorami regularnie startującymi w turniejach. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. 

Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of Advanced Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten jest prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co m.in oznacza, że jest on ukierunkowane na opanowanie konkretnych, praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z daną grupą celową oraz, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Kursu Trenera Szkolenia Podstawowego oraz umiejętność gry w tenisa na poziomie 4 w skali od 1-10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej, co umożliwia prowadzenie wymiany z zawodnikami oraz ułatwia prawidłowe demonstrowanie uderzeń zaawansowanych (np.rotacyjnych). Umiejętności techniczne kandydata będą oceniane podczas egzaminu. 

Łącznie słuchacze uczestniczą w 150 godzin pracy z wykładowcami. Absolwent, posiadający adekwatne doświadczenie w pracy z zawodnikami wyczynowymi, może przystąpić do kursu na stopień Trenera Coacha, z ang. ITF Coaching High Performance Players’ Course.

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie grające na poziomie min. ITN 6, z zaświadczeniem o niekaralności
N
młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej,
N
instruktorzy, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno i nie mieli do czynienia z najnowszymi metodami nauczania,
N
managerowie sportu pracujący w tenisie nie będący trenerami,
N
inne osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego w tenisie np. rodzice.

Co zyskujesz!

–  możesz pracować samodzielnie w zawodnikami wyczynowymi,
– pracuje głównie na poziomie klubowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
– posiadać kwalifikacje do pracy z zawodnikami dobrej klasy (do ITN 3/4), startującymi w turniejach ogólnopolskich.
– potrafisz dokonać szczegółowej analizy, zaplanować i poprowadzić roczny cykl szkolenia, treningi indywidualne i grupowe z zawodnikami turniejowymi dobrej klasy (do ITN 3/4).
– po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia może pełnić funkcję koordynatora w klubie.
– możesz kierować pracą podległych mu trenerów, instruktorów i animatorów.
– możesz realizować zadania / programy o wyższym stopniu trudności (dla zawodników turniejowych, obozy treningowe, itp.).
– możesz pełnić funkcję opiekuna ekipy podczas zawodów ogólnopolskich.
– przygotowywać roczne plany treningowe i startowe dla zawodników startujących w turniejach.
– możesz być wykładowcą na kursach dla instruktorów.

Kurs trenera szkolenia wyczynowego

Program kursu

1.  Charakterystyka współczesnego tenisa = współczesny trening

2. Strategia i taktyka

3. Zdolności komunikacyjne w pracy z zawodnikami wyczynowymi

4. Ocena techniki zawodników wyczynowych i jej doskonalenie

5. Psychologia tenisa; doskonalenie umiejętności mentalnych (motywacja, koncentracja, kontrola emocji, kontrola myśli, pewność siebie, postawa) w treningu zintegrowanym u zawodników wyczynowych

6. Metodyka nauczania i doskonalenia umiejętności taktyczno-technicznych

7. Zagadnienia organizacyjno-prawne

8. Trening sprawnościowy i zapobieganie kontuzjom

9. Gra podwójna

10. Prowadzenie zajęć indywidulanych (doskonalenie techniki)

11. Prowadzenie zajęć grupowych z zawodnikami (doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych)

12. Stawianie celów, planowanie i periodyzacja

13. Kształtowanie indywidualnego stylu gry

14. Prowadzenie kilku zajęć pod rząd (planowanie)