Kurs animatora

Cel kursu

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa z początkującymi dziećmi, pod opieką bardziej doświadczonego trenera (np. TSP – wyjątek osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne z Kultury Fizycznej np. nauczyciele WF). W toku zajęć słuchacze uczą się jak zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa na poziomach niebieskim, czerwony, oraz programu Tenis, nabywają podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Uczą się jak stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa. Program odpowiada ITF Play Tennis Course.

Uczestnikami mogą być wszyscy posiadający pozytywną osobowość i zapał do pracy w tenisie.  Nie jest wymagana umiejętność gry. W kursie mogą uczestniczyć np. nauczyciele szkolni lub inne osoby nie posiadające jeszcze doświadczenia zawodowego w tenisie. Minimalny wiek pozwalający na uczestniczenie to 16 lat. Nie ma wymogów cd. umiejętności tenisowych.

Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi 32 godziny, do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów oraz przygotowanie projektów. Absolwenci posiadający umiejętności techniczne i pewne doświadczenie w nauczaniu będą mogli kontynuować naukę podczas kursu instruktorskiego.

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie, z zaświadczeniem o niekaralności
N
młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej,
N
osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego w tenisie np. rodzice, nauczyciele, osoby pracujące przy orlikach.

Co zyskujesz!

– możesz pracować pod nadzorem trenera
– możesz pracować samodzielnie, jeśli masz wykształcenie pedagogiczne
– możesz pracować w szkole, przedszkolu, w OSiR (np. na Orlikach), na osiedlu. Może także pracować w klubie.
– posiadasz szczególne kwalifikacje do pracy z dziećmi.
– prowadzisz zajęcia popularyzujące i zapoznające z grą w tenisa.
– umiesz prowadzić zajęcia grupowe.
– umiesz pokazywać różnorodne ćwiczenia koordynacyjne z piłką i rakietą.
– umiesz prowadzić gry i zabawy ruchowe z piłką i rakietą.
– możesz pomagać bardziej doświadczonym szkoleniowcom w realizacji zadań/programów o niższym stopniu trudności.
– możesz pomagać w organizacji zawodów.

Kurs animatora

Program kursu

1. Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress,

2. Przykładowa lekcja dla początkujących (w tym rozgrzewka)

3. Strategia i taktyka 

4. Komunikacja

5. Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie techniki

6. Podstawy programu First Step

7. Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku.

8. Metodyka nauczania – praktyka 

9. Tenis Xpress

10.  „Idealne” zajęcia Tenis 10

11. Turnieje Tenis 10

12. Zajęcia w dużych grupach 

13. Prowadzenie kilku zajęć pod rząd (planowanie)