Kurs Trenera Przygotowania Motorycznego

Celem kursu jest opanowanie podstaw metodyki treningu zdolności motorycznych ważnych dla tenisa u zawodników w wieku do 12 lat, a później w czasie dojrzewania i po skoku pokwitaniowym. Poznają liczne metody i ćwiczenia przydatne w rozwijaniu zdolności szybkościowych, zwinnościowych, siłowych, wytrzymałościowych oraz koordynacyjnych, budowania umiejętności i formy sportowej, a także metody zapobiegające kontuzjom.

Kurs jest nowatorskim projektem, realizowanym po raz pierwszy w Polsce, w odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie środowiska.

Program kursu jest podzielony na trzy moduły i obejmuje 195 godzin, podczas których trenerzy skoncentrują się na praktycznych umiejętnościach przydatnych w codziennej pracy i mających solidne oparcie w najnowszych badaniach naukowych. Program jest rozwinięciem programu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF i zapewnia nowoczesne podejście kompetencyjne skupiające się na doskonaleniu praktycznych umiejętności przydatnych bezpośrednio w pracy z określoną grupą zawodników. Głównym wykładowcą będą trenerzy PZT, którzy prowadzili praktycznie naszych wszystkich najlepszych zawodników ostatnich lat.

Kandydaci

  1. Osoby posiadające minimum średnie wykształcenie
  2. Osoby prowadzące lub planujące prowadzić ukierunkowany i specjalistyczny trening sprawnościowy – zarówno kondycyjny jak i koordynacyjny
  3. Instruktorzy, trenerzy tenisa, trenerzy różnych dyscyplin sportowych, fizjoterapeuci

Nabyte kompetencje

  • prowadzenia specyficznych zajęć sprawnościowych dla tenisistów
  • opanujesz szereg metod i ćwiczeń przydatnych w rozwijaniu zdolności szybkościowych, zwinnościowych, siłowych, wytrzymałościowych oraz koordynacyjnych
  • poznasz metody budowania umiejętności oraz formy sportowej
  • skuteczne metody zapobiegające kontuzjom
  • poznasz zagadnienia związane z planowaniem rozwoju sportowego, identyfikacji talentów oraz oceną rozwoju sportowego (w tym testowaniem sprawności fizycznej tenisistów)

Program kursu

1. Nowoczesna koncepcja przygotowania motorycznego w tenisie


2. Planowanie rozwoju sportowego, identyfikacja talentów, ocena rozwoju sportowego (testy sprawności fizycznej tenisistów)


3. Rozgrzewka – aktywacja – stabilizacja


4. Siła i moc. Rozwój, budowanie, metody kształtowania. Ćwiczenia ukierunkowane i specjalne


5. Wytrzymałość specjalna a wydolność w tenisie


6. Zwinność i koordynacja w tenisie


7. Szybkość w tenisie, szybkość specjalna na korcie


8. Nowoczesny trening zintegrowany


9. Praca nóg w tenisie – nauczanie i doskonalenie w ujęciu zintegrowanym


10. Stretching statyczny i dyamiczny


11. Wydajność ruchowa i zapobieganie urazom, profilaktyka urazów, wzorce ruchowe, ocena motoryczna, zasady treningu funkcjonalnego


12. Rozwój biologiczny i sportowy zawodników do etapu treningu ukierunkowanego


13. Wybrane metody odnowy biologicznej w tenisie


14. Planowanie procesu treningowego w tenisie (periodyzacja) do etapu treningu ukierunkowanego


15. Ocena wyjściowa biomechaniki ruchów nietenisowych i jej wpływ na tenis


16.  Testowanie i analiza parametrów fizjologicznych


17. Oddychanie