Kurs trenera szkolenia podstawowego

Celem kursu jest opanowanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia nauki i doskonalenia gry zawodników do poziomu średniozaawansowanego w różnym wieku (ITN 8-7), w tym dzieci startujących w turniejach Tenis 10 i regionalnych do około 12 lat, a także graczy rekreacyjnych i amatorskich w każdym wieku. Kurs jest rozwinięciem kursu instruktorskiego.

Podczas zajęć słuchacze uczą się jak samodzielnie dokonać analizy umiejętności taktyczno- technicznych, motorycznych i przygotowania mentalnego swoich zawodników, jak poprawnie postawić cele szkoleniowe oraz zaplanować, zorganizować i przeprowadzić cykl treningów indywidualnych i grupowych z graczami zaawansowanymi początkującymi oraz średniozaawawansowanymi w każdym wieku. Trener szkolenia podstawowego nie powinien pracować z zawodnikami wyczynowymi.

Kurs obejmuje 160 godzin, w tym zajęcia praktyczne na korcie. Program Kursu jest zgodny z programem ITF Coach of Beginner and Intermediate Players Course.

Kandydaci na Trenera Szkolenia Podstawowego

  1. Ukończone 21 lat
  2. Instruktorzy z licencją PZT
  3. Trenerzy II klasy (wg starego systemu) jako forma doszkalania
  4. Zawodnicy z punktami WTA/ATP z pominięciem kursu instruktorskiego
  5. Osoby ze średnim wykształceniem grające na poziomie minimum ITN 5

Nabyte kompetencje

 • samodzielna praca z zawodnikami średniozaawansowanymi
 • ponosisz pełną lub znaczącą odpowiedzialność za prowadzony przez siebie proces szkolenia
 • możesz podlegać trenerowi koordynatorowi (Ekspertowi lub Mistrzowi)
 • praca z zawodnikami wyczynowymi w kategoriach Pomarańczowej i Zielonej, średniozaawansowanymi startującymi w zawodach podstawowej rangi (np. wojewódzkiej) oraz z amatorami na różnym poziomie ITN 6-7
 • samodzielne zaplanowanie i prowadzenie treningów indywidualnych, grupowych z osobami początkującymi i średniozaawansowanymi do poziomu ITN 6
 • organizowanie turniejów dla początkujących i średniozaawansowanych
 • po nabyciu doświadczenia zarządzanie pracą podległych instruktorów i animatorów

Program kursu

1.  Świadomość siebie jako trenera


2. Komunikacja – style nauczania i przywództwa


3. Strategia i taktyka


4. Rozwijanie umiejętności taktycznych


5. Zastosowanie umiejętności komunikacjnych podczas zajęć na korcie


6. Psychologia – doskonalenie umiejętności mentalnych w treningu zintegrowanym


7. Biomechanika i technika


8. Analiza, diagnoza i doskonalenie umiejętności technicznych według podejścia zintegrowanego


9. Nagrywanie i dogrywanie piłek


10. Metodyka nauczania i treningu


11. Formułowanie celów treningowych


12. Treningi grupowe dla średniozaawansowanych graczy


13. Zintegrowane podejście do rozwoju zawodników


14. Gra podwójna


15. Lekcja indywidualna dla graczy klubowych, amatorów, dzieci na poziomach Pomarańczowym, Zielonym, nastolatków – amatorów


16. Przygotowanie fizyczne dla początkujących


17. Tworzenie planu rozwoju promocji klubu / organizacji tenisowej


18. Rozwój graczy / zawodników średniozaawansowanych


19. Ćwiczenia w lekcji grupowej dla średniozaawansowanych – praktyka z zawodnikami


20. Zasady gry w tenisa i sposoby organizacji turniejów Tenis10, turniejów dla amatorów i graczy klubowych


21. Szkolenie graczy z niepełnosprawnością


22. Praca z rodzicami i ich rola w rozwoju zawodnika


23. Praca z dorosłymi


24. Prowadzenie lekcji indywidualnych i grupowych