Kurs trenera szkolenia wyczynowego

Celem kursu jest opanowanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia procesu treningowego zawodników wyczynowych w różnym wieku (do ITN 5-6) i jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą trenującą i uczestniczącą w turniejach ogólnopolskich oraz amatorami regularnie startującymi w turniejach.

Podczas zajęć słuchacze uczą się dokonywać pogłębionej analizy umiejętności techniczno-taktycznych, motorycznych oraz przygotowania mentalnego swoich zawodników, poprawnie stawiać cele szkoleniowe oraz planować roczny cykl szkolenia.

Kurs obejmuje 150 godzin pracy z wykładowcami (w tym zajęcia na korcie) i jest zgodny z programem  ITF Coach of Advanced Players Course.

Kandydaci na Trenera Szkolenia Wyczynowego

 1. Ukończone 21 lat
 2. Osoby ze średnim wykształceniem grające na poziomie minimum ITN 4
 3. Trenerzy z licencją Trenera Szkolenia Podstawowego
 4. Instruktorzy z licencją PZT
 5. Zawodnicy uczestniczący w turniejach ogólnopolskich
 6. Byli zawodnicy z punktami WTA/ATP
 7. Młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodnicznej

 

Nabyte kompetencje

 • samodzielna praca w zawodnikami wyczynowymi
 • praca na poziomie klubowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • praca z zawodnikami startującymi w turniejach ogólnopolskich (do ITN 3-4)
 • umiejętność dokonywania szczegółowej analizy, zaplanowanie i poprowadzenie rocznego cykl szkolenia, treningi indywidualne i grupowe z zawodnikami turniejowymi dobrej klasy (do ITN 3-4)
 • po nabyciu odpowiedniego doświadczenia możesz pełnić funkcję koordynatora w klubie
 • kierowanie pracą podległych sobie trenerów, instruktorów i animatorów
 • realizowanie zadań o wyższym stopniu trudności
 • możesz pełnić funkcję opiekuna ekipy podczas zawodów ogólnopolskich
 • możesz być wykładowcą na kursach dla instruktorów
 • możesz przygotowywać roczne plany treningowe i startowe dla zawodników startujących w turniejach

Program kursu

1. Charakterystyka współczesnego tenisa; współczesny trening


2. Strategia i taktyka


3. Zdolności komunikacyjne w pracy z zawodnikami wyczynowymi


4. Ocena techniki zawodników wyczynowych i jej doskonalenie


5. Psychologia tenisa; doskonalenie umiejętności mentalnych (motywacja, koncentracja, kontrola emocji, kontrola myśli, pewność siebie, postawa) w treningu zintegrowanym u zawodników wyczynowych


6. Metodyka nauczania i doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych


7. Zagadnienia organizacyjno-prawne


8. Trening sprawnościowy i zapobieganie kontuzjom


9. Gra podwójna


10. Prowadzenie zajęć indywidualnych (doskonalenie techniki)


11. Prowadzenie zajęć grupowych z zawodnikami i doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych


12. Stawianie celów, planowanie i periodyzacja


13. Kształtowanie indywidualnego stylu gry


14. Prowadzenie serii zajęć (planowanie)