Kurs Instruktora Tenisa

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych do ITN 8.

Podczas zajęć słuchacze nauczą się jak zorganizować i prowadzić lekcje tenisa z początkującymi, nabędą wiedzę w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Nauczą się również prowadzić zajęcia według zaleceń programów Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme. Absolwenci kursu nie powinni prowadzić zajęć z zawodnikami zaawansowanymi, w tym wyczynowo trenującymi dziećmi.

Kurs obejmuje łącznie 105 godzin, których podstawę stanowią zajęcia praktyczne na korcie, ukierunkowane na doskonalenie kompetencji przydatnych w pracy z początkującymi.

Program kursu odpowiada programowi ITF Coach of Beginner Players Course.

Kandydaci na Instruktora Tenisa

 1. Ukończone 18 lat
 2. Osoby ze średnim wykształceniem grające na poziomie minimum ITN 6
 3. Osoby nieposiadające doświadczenia lub posiadające stopień Animatora
 4. Młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej
 5. Instruktorzy, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno i nie mieli do czynienia z najnowszymi metodami nauczania
 6. Managerowie sportu pracujący w tenisie niebędący trenerami
 7. Inne osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego w tenisie, np. rodzice

Nabyte kompetencje

 • samodzielne prowadzenie zajęć
 • układanie programów i planów szkoleniowych pod nadzorem trenera
 • możliwość pracy w klubie, szkole tenisa lub podobnej organizacji
 • kwalifikacje do pracy z początkującymi (dorośli, dzieci i młodzież do ITN8)
 • prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych na wszystkich poziomach Tenis10
 • pomoc trenerom w prowadzeniu utalentowanych zawodników startujących w kategoriach Pomarańczowej oraz Zielonej
 • prowadzenie prostych form rozgrzewki oraz treningu motorycznego m.in. gry i zabawy ruchowe z piłką i rakietą
 • organizowanie zawodów w formule odpowiedniej dla początkujących
 • wspieranie bardziej doświadczonych szkoleniowców w realizacji zadań i programów o niższym stopniu trudności

Program kursu

1. Utrwalenie i pogłębienie kompetencji z Kursu Animatora


2. Poziom Czerwony


3. Grywalizacja i fabularyzacja – nowoczesne formy kreatywnego treningu


4. Poziom Pomarańczowy


5. Poziom Zielony


6. Tenis amatorski / rekreacyjny / klubowy


7. Egzamin teoretyczny


7. Egzamin praktyczny