Kurs Trener Coach
(High Performance)

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach TE, ITF, WTA, ATP. Licencja Trener Coach otwiera drogę do światowej kariery.

Podczas kursu słuchacze rozwiną i utrwalą kompetencje niezbędne do samodzielnego prowadzenia procesu treningowego zawodników na ukierunkowanym oraz specjalistycznym  etapie szkolenia, czyli zawodników wysokowyczynowych do ITN 4 -1 startujących w turniejach międzynarodowych. Będą samodzielnie dokonywać kompleksowej, głębokiej i szczegółowej analizy umiejętności swoich zawodników w ujęciu zintegrowanym, poprawnie postawić szczegółowe cele szkoleniowe, skonstruować roczne cykle szkolenia, plany startów oraz wieloletnie cele rozwoju zawodniczego. Będą umieli perfekcyjnie stosować nowoczesne formy treningowe.

Kurs obejmuje 260 godzin pracy z wykładowcami o międzynarodowej renomie. Istnieje możliwość zindywidualizowania procesu kształcenia. Program i ocena kompetencji są zgodne z programem ITF Coach of High Performance Players Course.

 

Kandydaci

  1. Osoby z licencją Trenera Szkolenia Wyczynowego
  2. Trenerzy mający wieloletnie i wybitne osiągnięcia w szkoleniu zawodników wyczynowych, posiadający umiejętność gry w tenisa na poziomie minimum ITN 4
  3. Kandydatury podlegają zatwierdzeniu przez PZT

Nabyte kompetencje

  • samodzielna praca w zawodnikami wyczynowymi
  • unikalne w skali światowej wykształcenie oraz kompetencje
  • praca na poziomie klubowym, wojewódzkim i ogólnopolskim i międzynarodowym

Program Kursu

Podobnie jak w przypadku kursu Trenera Szkolenia Wyczynowego ELITE, w szczególnych przypadkach i za aprobatą Metodyka PZT oraz Dyrektora d/s kształcenia trenerów, możliwa będzie organizacja kursu w skróconej formie dla Trenerów Szkolenia Wyczynowego o wybitnych, na światowym poziomie, osiągnięciach trenerskich lub sportowych.

Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia, odbyciu kolejnych szkoleń w ramach doskonalenia własnego i po uzyskaniu tytułu Trenera Eksperta będzie uznany za gotowego do prowadzenia profesjonalnych zawodników.