Kurs instruktora nauczania początkowego

Cel kursu

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych. W toku zajęć słuchacze uczą się jak zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi; nabywają umiejętności w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy początkujących w różnym wieku. Słuchacze uczą się jak prowadzić zajęcia wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Programme. Zasadniczo nie są przygotowani do całkowicie samodzielnej pracy (np. planowania procesu szkoleniowego), nie powinni także pracować z zawodnikami średnio-  czy zaawansowanymi.

Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi 85 godzin (w tym 32 godziny kursu Animatora), do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów oraz przygotowanie projektów. Absolwenci posiadający wystarczające umiejętności techniczne będą mogli kontynuować naukę podczas kursu Trenera Szkolenia Podstawowego.

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie grające na poziomie min. ITN 6, z zaświadczeniem o niekaralności
N
młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej,
N
instruktorzy, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno i nie mieli do czynienia z najnowszymi metodami nauczania,
N
managerowie sportu pracujący w tenisie nie będący trenerami,
N
inne osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego w tenisie np. rodzice.

Co zyskujesz!

– możesz prowadzić samodzielnie zajęcia,
– mozesz układać programy i plany szkoleniowe pod nadzorem trenera
– możesz pracować w klubie, szkole tenisa lub podobnej organizacji
– posiadasz kwalifikacje do pracy z początkującymi (dorosłymi lub dziećmi i młodzieżą do ITN8) rywalizującymi w swoim klubie/mieście/województwie.
– umiesz prowadzić zajęcia indywidualne oraz grupowe na wszystkich poziomach Tenisa 10.
– możesz pomagać trenerom w prowadzeniu utalentowanych zawodników startujących w kategoriach pomarańczowej oraz zielonej.
– umiesz prowadzić proste formy rozgrzewki oraz treningu sprawnościowego np. ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe z piłką i rakietą.
– umiesz zorganizować zawody w formule odpowiedniej dla początkujących.
– możesz pomagać bardziej doświadczonym szkoleniowcom w realizacji zadań/programów o niższym stopniu trudności.

Kurs instruktora nauczania początkowego

Program kursu

1. Nowoczesne programy nauczania tenisa: Play&Stay, Tenis10, TenisXpress

2. Przykładowa lekcja dla początkujących (w tym rozgrzewka)

3. Strategia i taktyka 

4. Komunikacja

5. Nagrywanie, dogrywanie i dorzucanie piłek, demonstrowanie techniki

6. Podstawy programu First Step

7. Metodyka nauczania dzieci. Nauczanie problemowe od początku

8. Metodyka nauczania – praktyka

9. Zebranie i omówienie projektów (workbooków)

10. Tenis Xpress 

11. „Idealne” zajęcia Tenis 10

12. Turnieje Tenis 10 

13. Zajęcia w dużych grupach

14.  Prowadzenie kilku zajęć pod rząd (planowanie)

15.  Utrwalenie i pogłębienie kompetencji z kursu Animatora

16. Poziom czerwony

17. Grywalizacja i fabularyzacja – nowoczesne formy kreatywnego treningu

18. Poziom pomarańczowy

19. Poziom zielony

20. Tenis amatorski / rekreacyjny / klubowy