Kurs trenera szkolenia podstawowego

Celem kursu jest opanowanie kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do samodzielnego prowadzenia nauki i doskonalenia gry zawodników do poziomu średniozaawansowanego (do ITN ok 8-7) w różnym wieku, w tym dzieci startujących w turniejach Tenis 10 oraz regionalnych do ok 12 lat, a także graczy rekreacyjnych/amatorskich w każdym wieku. Obszar jego działań to przede wszystkim klub lub szkoła tenisa. Stanowi on rozwinięcie Kursu Instruktorskiego.

W toku zajęć słuchacze nauczą się jak SAMODZIELNIE dokonać analizy umiejętności taktyczno- technicznych oraz sprawności i przygotowania mentalnego swoich zawodników, poprawnie postawić cele szkoleniowe oraz zaplanować, zorganizować i przeprowadzić cykl treningów indywidualnych oraz grupowych z graczami początkującymi oraz średnio zaawansowanymi w każdym wieku. Nabędą wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania dla nich zawodów.

Program Kursu odpowiada programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF Coach of Beginner and Intermediate Players Course) realizowanemu na całym świecie co oznacza rozpoznawalność kwalifikacji we wszystkich państwach zrzeszonych w ITF.

Trener szkolenia podstawowego nie powinien pracować z zaawansowanymi zawodnikami turniejowymi, startującymi w turniejach ogólnopolskich czy międzynarodowych.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie Kursu Instruktorskiego oraz umiejętność gry w tenisa na poziomie 6 w skali od 1-10 testu ITN Międzynarodowej Federacji Tenisowej, co umożliwia prowadzenie wymiany z podopiecznymi oraz ułatwia prawidłowe demonstrowanie uderzeń podstawowych. Umiejętności techniczne kandydata będą oceniane podczas egzaminu.

Łączny wymiar zajęć wynosi 160 godzin, do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów, praktyki oraz przygotowanie projektów za zaliczenie poszczególnych modułów.

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie grające na poziomie min. ITN 6, z zaświadczeniem o niekaralności
N
młodzi zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodniczej,
N
instruktorzy, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno i nie mieli do czynienia z najnowszymi metodami nauczania,
N
managerowie sportu pracujący w tenisie nie będący trenerami,
N
inne osoby nie posiadające doświadczenia zawodowego w tenisie np. rodzice.

Co zyskujesz!

– możesz pracować samodzielnie w zawodnikami średniozaawansowanymi,
– ponosisz pełną lub znaczącą odpowiedzialność za prowadzony przez siebie proces szkolenia,
– możesz podlegać trenerowi koordynatorowi (Ekspertowi lub Mistrzowi),
– posiadasz kwalifikacje do pracy z zawodnikami „wyczynowymi” w kategoriach Pomarańczowej
oraz Zielonej, średniozaawansowanymi startującymi w zawodach podstawowej rangi (np. wojewódzkiej) oraz z amatorami na różnym poziomie (ITN 6-7).
– potrafisz samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić treningi indywidualne i grupowe z osobami początkującymi i średniozaawansowanymi do poziomu ITN 6.
– możesz organizować zawody dla początkujących i średniozaawansowanych.
– po zdobyciu pewnego doświadczenia może kierować pracą podległych mu instruktorów i animatorów.

Kurs trenera szkolenia podstawowego

Program kursu

1.  Świadomość siebie, jako trenera

2. Komunikacja – style nauczania i przywództwa

3. Strategia i taktyka 

4. Rozwijanie umiejętności taktycznych

5.  Zastosowanie umiejętności komunikacyjnych podczas zajęć na korcie

6. Psychologia – doskonalenie umiejętności mentalnych w treningu zintegrowanym

7. Biomechanika i technika

8. Analiza, diagnoza i doskonalenie umiejętności technicznych wg podejścia zintegrowanego 

9. Nagrywanie / dogrywanie piłek

10. Metodyka nauczania i treningu

11. Formułowanie celów treningowych

12. Treningi grupowe dla średnio zaawansowanych graczy

13. Zintegrowane podejście do rozwoju zawodników

14. Gra podwójna

15. Lekcja indywidualna dla graczy klubowych, amatorów, dzieci na poziomach pomarańczowym, zielonym, nastolatków – amatorów

16. Przygotowanie fizyczne dla początkujących

17. Tworzenie planu rozwoju promocji klubu/organizacji tenisowej

18. Rozwój graczy / zawodników średniozaawansowanych

19. Ćwiczenia w lekcji grupowej dla średniozaawansowanych – praktyka z zawodnikami

20. Zasady gry w tenisa i sposoby organizacji turniejów Tenis 10, turniejów dla amatorów i graczy klubowych

21. Szkolenie graczy z niepełnosprawnością

22. Praca z rodzicami. Rola rodzica w rozwoju gracza

23. Praca z dorosłymi

24. Prowadzenie lekcji indywidualnych i grupowych