Kurs przygotowania sprawnościowego w tenisie

Cel kursu

Akademia Trenerów Tenisa z przyjemnością zaprasza do udziału w kursie trenerów przygotowania sprawnościowego w tenisie. Kurs jest nowatorskim projektem realizowanym po raz pierwszy w Polsce w odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie środowiska.

Cel kursu opanowanie podstaw metodyki treningu zdolności motorycznych ważnych dla tenisa u zawodników zaawansowanych  oraz w wieku do ok. 12 lat a potem w czasie dojrzewania i po skoku pokwitaniowym

Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla pragnących prowadzić/już prowadzących ukierunkowany oraz specjalistyczny trening sprawnościowy (zarówno kondycyjny jak i koordynacyjny). Mogą to być zarówno trenerzy/instruktorzy tenisa jak i trenerzy/sportowcy z doświadczeniami z różnych dyscyplin sportu, którzy chcą rozszerzyć swoje kompetencje. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą sprawnościowy trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program Kursu stanowi rozwinięcie programu Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF. Tematyka kursu koncentrować będzie się na praktycznych umiejętnościach przydatnych w codziennej pracy, jednak mających oparcie w najnowszych osiągnięciach nauk w sporcie. W toku zajęć trenerzy opanują kompetencje dotyczące prowadzenia specyficznych zajęć sprawnościowych dla tenisistów, opanują szereg metod oraz ćwiczeń przydatnych w rozwijaniu zdolności szybkościowych i zwinnościowych, siłowych, wytrzymałościowych oraz koordynacyjnych, budowaniu umiejętności oraz formy sportowej a także zapobiegających kontuzjom. Omówione zostaną także zagadnienia związane z planowaniem rozwoju sportowego, identyfikacją talentów oraz oceną rozwoju sportowego (w tym testowaniem sprawności fizycznej tenisistów). Cały kurs będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego skupiającego się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy w określoną grupą zawodników. Oznacza to, że obok zajęć formalnych takich jak wykłady czy zajęcia z wykładowcami na kortach, część materiału będzie realizowana w formie praktycznej oraz pracy samodzielnej np. projektów i praktyk. Łącznie kurs będzie podzielony na trzy moduły. Głównym wykładowcą będzie Mieczysław Bogusławski

Kto może uczestniczyć?

N
osoby posiadające średnie wykształcenie, z zaświadczeniem o niekaralności
N
dla osób pragnących prowadzić ukierunkowany oraz specjalistyczny trening sprawnościowy (zarówno kondycyjny jak i koordynacyjny)
N
instruktorzy, trenerzy tenisa, trenerzy innych dyscyplin sportowych, fizjoterapeuci

Co zyskujesz!

N
opanujesz kompetencje dotyczące prowadzenia specyficznych zajęć sprawnościowych dla tenisistów,
N
opanujesz szereg metod oraz ćwiczeń przydatnych w rozwijaniu zdolności szybkościowych, zwinnościowych, siłowych, wytrzymałościowych oraz koordynacyjnych, budowania umiejętności oraz formy sportowej, a także zapobiegających kontuzjom,
N
poznasz zagadnienia związane z planowaniem rozwoju sportowego, identyfikacji talentów oraz oceną rozwoju sportowego (w tym testowaniem sprawności fizycznej tenisistów).

Program kursu

1. Nowoczesna koncepcja przygotowania motorycznego w tenisie

2. Planowanie rozwoju sportowego, identyfikacja talentów, ocena rozwoju sportowego (testy sprawności fizycznej tenisistów

3. Rozgrzewka – aktywacja – stabilizacja

4. Siła i moc. Rozwój, budowanie, metody kształtowania. Ćwiczenia ukierunkowane i specjalne

5. Wytrzymałość specjalna a wydolność w tenisie

6. Zwinność i koordynacja w tenisie

7. Szybkość w tenisie, szybkość specjalna na korcie

8. Nowoczesny trening zintegrowany

9. Praca nóg w tenisie – nauczanie i doskonalenie w ujęciu zintegrowanym

10. Stretching statyczny i dynamiczny

11. Wydajność ruchowa i zapobieganie urazom, profilaktyka urazów, wzorce ruchowe, ocena motoryczna, zasady treningu funkcjonalnego

12. Rozwój biologiczny i sportowy zawodników do etapu treningu ukierunkowanego

13. Wybrane metody odnowy biologicznej w tenisie

14. Planowanie procesu treningowego w tenisie (periodyzacja) do etapu treningu ukierunkowanego

15. Ocena wyjściowa biomechaniki ruchów nie tenisowych i jej wpływ na tenis

16. Testowanie i analiza parametrów fizjologicznych

17. Oddychanie