Kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego Elite

Celem kursu jest opanowanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego prowadzenia procesu treningowego zawodników wyczynowych w różnym wieku (do ITN 3-4) i jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą trenującą i uczestniczącą w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Podczas zajęć słuchacze uczą się dokonywać pogłębionej analizy umiejętności techniczno-taktycznych, motorycznych oraz przygotowania mentalnego swoich zawodników, poprawnie stawiać cele szkoleniowe oraz planować roczny cykl szkolenia. Poznają nowoczesne formy treningu taktyczno-technicznego, podstawy treningu zintegrowanego, a także elementy treningu sprawnościowego oraz mentalnego.

Kurs obejmuje 82 godziny i trwa 10-12 dni. Program oraz ocena kompetencji odpowiadają poziomowi ITF Coach of Advanced Players Course. Absolwent posiadający adekwatne doświadczenie w roli Trenera Szkolenia Wyczynowego może przystąpić do kursu ITF Coaching High Performance Players’ Course, co oznacza uzyskanie specjalizacji Trener Coach.

Kandydaci na Trenera Szkolenia Wyczynowego ELITE

 1. Ukończone 21 lat
 2. Osoby ze średnim wykształceniem grające na poziomie minimum ITN 4
 3. Szkoleniowcy spełniający kryteria Trenera Szkolenia Wyczynowego Eksperta
 4. Byli zawodnicy z punktami WTA/ATP
 5. Byli zawodnicy, medaliści MP/HMP (U21/23, KiM) w grze pojedynczej
 6. Trenerzy pracujący z zawodnikami wyczynowymi chcący podnosić swoje kwalifikacje
 7. Trenerzy prowadzący zawodników startujących również poza granicami Polski
 8. Zawodnicy uczestniczący w turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych TE i ITF
 9. Zawodnicy, którzy nie chcą kontynuować profesjonalnej kariery zawodnicznej, ale posiadają tytuł trenera

 

Nabyte kompetencje

 • samodzielna praca w zawodnikami wyczynowymi
 • praca na poziomie klubowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • umiejętność dokonywania szczegółowej analizy, zaplanowanie i poprowadzenie rocznego cyklu szkolenia, treningi indywidualne i grupowe z zawodnikami turniejowymi do ITN 3-4
 • pełnienie funkcji koordynatora w klubie
 • kierowanie pracą podległych sobie trenerów, instruktorów i animatorów
 • realizowanie zadań o wyższym stopniu trudności
 • pełnienie funkcji opiekuna ekipy podczas zawodów ogólnopolskich
 • prowadzenie wykładów na kursach dla instruktorów

Program kursu

1.  Charakterystyka współczesnego tenisa; zintegrowane podejście do współczesnego treningu


2. Utrwalenie wiadomości i kompetencji z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń


3. Ocena techniki zawodników wyczynowych i jej doskonalenie


4. Technika – analiza i jej doskonalenie


5. Psychologia tenisa, czyli doskonalenie umiejętności mentalnych treningu zintegrowanym u zawodników wyczynowych


6. Metodyka nauczania i doskonalenie umiejętności taktyczno-technicznych


7. Zagadnienia organizacyjno-prawne


8. Trening sprawnościowy i zapobieganie kontuzjom


9. Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych (trening zintegrowany)


10. Stawianie celów, planowanie i periodyzacja


11. Praca podczas turnieju


12. Kształtowanie indywidualnego stylu gry