Nasze kursy

Kursy na poszczególne stopnie zawodowe są prowadzone wg jednolitych, oficjalnych programów PZT. Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom ITF i są integralną częścią projektu akredytacji naszego Systemu. Oznacza to rozpoznawanie dyplomów na całym świecie. Zajęcia prowadzone są zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów. Oznacza to, że dominują zajęcia praktyczne, a część materiału jest realizowana w formie praktyk oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Realizacja szkoleń wg ww. programów daje gwarancję najwyższego poziomu kształcenia choć wymaga znacznie większych, niż tradycyjne, kompetencji wykładowców i organizatorów.

Kurs animator

idealny dla młodzieży (zawodników od 16 roku życia), rodziców, nauczycieli, osób pracujących przy orlikach oraz innych pasjonatów tenisa

Kurs instruktora

idealny dla młodych zawodników (od 18 roku życia), instruktorów, którzy zdobyli uprawnienia stosunkowo dawno, rodziców i innych pasjonatów tenisa

Kurs trenera szkolenia podstawowego

idealny dla osób posiadających instruktorską licencję PZT, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę 

Kurs trenera szkolenia wyczynowego

idealny dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach, a także osób chcących rozwijać w tenisie

Kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego Elite

kurs skrócony idelany dla aktualnych trenerów szkolenia podstawowego, zawodników z rankingiem (punktami) ATP lub WTA oraz dawnych trenerów klasy I i II

Trener - Coach (High Performance)

idealny dla doświadczonych trenerów, pracujących już z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach TE/ITF/WTA/ATP w różnym wieku

Kurs trenerów przygotowania sprawnościowego (motorycznego)

idelany dla osób pragnących prowadzić ukierunkowany oraz specjalistyczny trening sprawnościowy

Konferencje i warsztaty

organizujemy wszelkiego rodzaju konferencje i warsztaty m.in. najnowsze trendy w tenisie, gra z głębi kortu, doskonalenia techniki i pracy nóg w treningu grupowym